Wat is pensioenleeftijd? Is dat de AOW-leeftijd? Dus het tijdstip waarop je AOW-uitkering aanvangt? Of is pensioenleeftijd jouw streefleeftijd om (eerder) te stoppen met werken? Maar wat als je straks gedeeltelijk wil stoppen met werken? Heb je dan een partiële pensioenleeftijd? Vroeger dacht iedereen eender over het onderwerp pensioenleeftijd. Tegenwoordig denkt ieder persoon daar anders over. Pensioenleeftijd is behalve een persoonlijk ook een complex onderwerp geworden, mede door de AOW-maatregelen van de overheid. Welke pensioenleeftijd heb jij?

Vroeger: pensioenleeftijd is 65 jaar

Vroeger was alles anders. Iedereen hield toen min of meer dezelfde visie en hetzelfde verwachtingspatroon op na. Een soort van collectief denken, namelijk: pensioenleeftijd is 65 jaar. Dit collectief denken kan als volgt worden getypeerd. Je begon je carrière op 25-jarige leeftijd en trad meestal ook omtrent die leeftijd in het huwelijk met een ander geslacht. Vervolgens kreeg je 2 a 3 kinderen. Je spaarde voor de studie van je kinderen. Als de kinderen uit huis waren, ging je met je partner kleiner wonen. Je bleef meestal bij één en dezelfde werkgever werken. Op 65-jarige leeftijd was je hypotheek afgelost. Dan stopte je met werken en vanaf dat moment ontving je een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen had je opgebouwd via je werkgever(s). De totale uitkering (AOW en aanvullend pensioen) kwam meestal uit op 70% van je laatste salaris.

Tussenfase: VUT-leeftijd en prepensioenleeftijd

Vanaf 1975 was er met name voor werknemers van grote bedrijven de mogelijkheid van vervroegd stoppen met werken. Dankzij de komst van de vervroegde uittreding regeling, oftewel de VUT-regeling. De VUT-uitkering was gelijk aan het laatste salaris en werd uitgekeerd van de VUT-leeftijd tot 65 jaar. De VUT-leeftijd  varieerde tussen de 55 en 62 jaar. Tijdens de VUT-periode was de werknemer formeel nog in dienst van zijn werkgever en liep zijn of haar pensioenopbouw en ziektekostenverzekering door. De VUT-regeling was dus te beschouwen als een periode van betaald verlof en had een vrijwillig karakter.

Later in de begin jaren negentig werd begonnen met het ombouwen van de VUT- naar prepensioenregelingen. De VUT-regelingen waren immers te kostbaar geworden. De prepensioenregeling kende een prepensioenuitkering van prepensioenleeftijd tot 65 jaar. De prepensioenleeftijd was 62 jaar. De prepensioenuitkering varieerde tussen 70% en 100% van het laatste salaris. Tijdens de prepensioenperiode van 62 tot 65 jaar werden de kosten van de pensioenopbouw en de ziektekostenverzekering gecompenseerd. Er was echter vanaf de prepensioenleeftijd geen sprake meer van werknemerschap. De prepensioenregeling was te beschouwen als een regeling van vervroegde pensionering en had een verplicht karakter.

Met ingang van 1-1-2006 is de fiscale facilitering van de VUT- en prepensioenregelingen afgeschaft.

Tegenwoordig: pensioenleeftijd is persoonlijk

In alle pensioenregelingen is de leeftijd waarop de pensioenuitkering aanvangt gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Door de opkomende maatschappelijke ontwikkeling van flexibilisering is binnen de pensioenregelingen vervroeging van pensioenleeftijd mogelijk gemaakt. De reguliere pensioenleeftijd kan actuarieel worden vervroegd naar een lagere pensioenleeftijd. Tot maximaal 5 jaar lager dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd.

Tijdens Rutte I werd de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd naar 67 jaar in 2023. Rutte II versnelde die verhoging door in 2021 al op 67 jaar uit te komen.

Na 2021 is de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor 2022 staat al vast dat de AOW-leeftijd  op 67 jaar en 3 maanden uitkomt. Door een stagnatie in de levensverwachting geldt die leeftijd ook in 2023.

Ben je geboren op of na 1 oktober 1956? Dan is jouw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. Hoeveel je pensioenleeftijd mogelijk hoger wordt dan 67 jaar en 3 maanden is nog niet met zekerheid aan te geven. Je weet 5 jaar van te voren met zekerheid wanneer je AOW krijgt. Mensen geboren op of na 1 oktober 1956 kunnen hun een verwachte AOW-leeftijd uitrekenen met behulp van een rekentool (zie hieronder). Hierbij wordt uitgegaan van een voortzetting van de trend van de gemiddelde levensverwachting.

Omdat bij pensioenuitvoerders het tijdstip waarop de pensioenuitkering aanvangt 1 op 1 gekoppeld is aan de AOW-leeftijd, is de pensioenleeftijd voor een ieder anders. Daar komt nog bij dat een ieder een eigen visie heeft over hoelang hij of zij wil werken.

Visie overheid

Vakbond FNV wil dat de versnelde verhoging teruggedraaid wordt. Ook is er weerstand tegen de koppeling van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting. Tevens pleit FNV voor een aparte regeling voor zware beroepen.

Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt door het huidige kabinet Rutte III serieus overwogen. Om de vakbond te verleiden akkoord te gaan met een nieuw pensioenakkoord. In dit pensioenakkoord wordt uitgegaan van een pensioenstelsel met individuele pensioenpotjes.

Minder enthousiast is het kabinet om een aparte regeling voor zware beroepen te introduceren (geen haalbare kaart) en om de koppeling met de levensverwachting los te laten. Lees hiervoor het artikel "Koolmees tornt niet aan de stijging pensioenleeftijd".

Jouw AOW-leeftijd

Weet jij wat jou AOW-leeftijd is? Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is er een tool, waarmee je jouw (verwachte) AOW-leeftijd kan uitrekenen. Met behulp van deze tool heeft Pensioenplusser de volgende tabel gemaakt.

Retirement | pensioenplusser.nl

Jou AOW-leeftijd | pensioenplusser.nl
Voor mensen geboren op of na 1-10-1956 is de berekende AOW-leeftijd een verwachte leeftijd. De definitieve AOW-leeftijd kan afhankelijk van de werkelijke ontwikkeling van de levensverwachting hoger (of lager) uitkomen.

Tenslotte

Vandaag de dag is pensioenleeftijd een complex onderwerp geworden, waar een ieder zijn of haar eigen visie over heeft.

Junioren (mensen jonger dan 35 jaar) zijn hier niet zo heel erg in geïnteresseerd (ver van mijn bed show). Voor bijvoorbeeld de dertigers onder ons geldt een verwachte pensioenleeftijd van 71 jaar. Groot kans dat later de verwachte AOW-leeftijd hoger uitkomt, namelijk 72 jaar of hoger. Zie jij als 30-jarige je wel tot je 72 jaar doorwerken? Deze dertigers hebben vaak – mede vanwege de jeugdwerkloosheid van toentertijd gestudeerd tot hun 25 a 28 jaar. Daardoor hebben zij nog maar bitter weinig pensioen reeds hebben opgebouwd. Binnenkort verschijnt op Pensioenplusser het pensioenportret van een 30-jarige. Lees ook het pensioenportret van een 60-jarige.

Mediors (mensen tussen de 35 en 55  jaar) weten dat pensioenleeftijd een hun een belangrijk onderwerp is, maar weten door de complexheid van de pensioenmaterie niet waar zij moeten beginnen. Als iets als moeilijk ervaren wordt, dan wordt het uitgesteld. Van uitstel komt afstel.

Senioren (mensen tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd) hebben vaak het gevoel dat het al te laat is. Het is niet meer te redden. Laat maar zitten.

Junioren, mediors of senioren, het maakt niet uit, het is altijd verstandig overzicht en inzicht te krijgen over je eigen pensioensituatie. Laat je hierin begeleiden door een onafhankelijke professionele pensioenexpert. Nadeel hiervan is: betaling van een forse fee. Een alternatief is je kosteloos te laten helpen door een gepensioneerde pensioenhulpverlener. Doe wat je kan om het stuur in eigen handen te nemen en baas over je eigen pensioensituatie te worden.

XOXO

NB:

Heb je naar aanleiding van het bovenvermelde vragen en/of opmerkingen, die ook voor andere lezers van nut kunnen zijn? Laat het dan hieronder weten.

Heb je vragen van persoonlijke aard? Laat het Pensioenplusser dan weten, gebruik hiervoor het contactformulier.

 

Een reactie plaatsen

Welkom op mijn blog. Mijn naam is Wim
(60-plusser). Ik heb altijd gewerkt binnen de financiële branche en ben eind 2017 vervroegd met pensioen gegaan. Ik heb in mijn loopbaan veel meegemaakt en wil mijn goede en slechte ervaringen graag met jullie delen. Ik ben geen professionele schrijver, maar een senior die veel van zijn vak houdt en daar graag over schrijft. Ik nodig je uit mijn artikelen te lezen, leer van mijn fouten en doe er je voordeel mee.
 
Ik richt mij op de niet-vermogende particulier of ondernemer (IB-er of ZZP-er), die binnen de huidige complexe wereld van financiële aangelegenheden, pensioenzaken en zzp-ondernemerschap een “praatmaat” goed kan gebruiken. Ik bied je – als mijn zeer gewaardeerde volger – graag kosteloos hulp en/of begeleiding in dingen waar je zelfstandig niet uitkomt.
 
Een berichtje achterlaten mag natuurlijk altijd en mocht je vragen en/of suggesties hebben, dan mag je uiteraard contact met mij opnemen via het contactformulier.

PensioenPlusser Social Media

Like ons op Facebook

NIEUWSBRIEF

NIEUW

ARCHIEF

Archief

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.